Kvalificeringsregler (2018):

  • U10 – U16 – för att kvalificera sig till parallellslalomen måste åkaren ha startat i slalomtävlingen. Ranking till parallellen grundar sig endast på resultatet från slalomtävlingen.
  • Åkaren måste vara anmäld till parallellen via Idrott Online
  • Max 32 åkare i varje klass kvalar till parallellen. Tävlingsledningen har rätten att öka antal kvalande i någon grupp och i sådana fall meddelas det senast 30 mars. Tävlingsledningen har bestämt att alla får åka parallellen. Det kommer köras som ett förkval (64-stege, där inga ensamåk får köras). Alltså endast mellan de åkare som kör om de sista platserna i 32-stegen. Rankingen följer 32-stegen och de åkare som inte rankas in bland de 32 lottas till platserna 33 och uppåt.
  • Om man inte har för avsikt att starta i parallellen vill vi att man avanmäler sig till sekretariatet så snart som möjligt dock senast 24 timmar innan lagledarmötet annars debiteras startavgift.
  • Kvalificerade åkare till parallellen presenteras på www.midswedenrace.com, lördag 31 mars ca kl. 21:00.

SSLK förbehåller sig rätten att ändra kvalificeringsreglerna om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall kommer tävlingsledningen att fatta beslut om ändrade kvalificeringsregler. Ett sådant beslut fattas senast den 30 mars och kommuniceras på www.midswedenrace.com.

Rankingregler U10 – U16:

Rankingen grundar sig på resultaten från slalomtävlingen enligt följande ordning:

  1. 50 % av antalet platser i parallellstegen rankas utifrån totaltiden i slalomtävlingen. Placering 1 = ranking 1   2 = ranking 2   3 = ranking 3, o.s.v. Vid lika totaltid, så får den som är snabbast i åk 1 den bättre rankingen. Vid lika tid i bägge åken så lottas rankingen.
  2. Ej rankad under punkt 1, men med minst ett godkänt åk. 25 % av stegen rankas efter tid från åk 1 och sen 25 % av stegen rankas efter tid från åk 2. Vid lika tid så lottas rankingen.
  3. Om det faller ut så att stegen ej är fylld, men det finns åkare med tid i åk 1, som ej rankats in i stegen, så rankas de in nu. Kan exempelvis hända om tiden inte räcker för att kvala i första åket och sedan körde man ur i andra åket. Vid lika tid så lottas åkarna. Om det fortfarande finns åkare med tid i åk 2, så lags de in nu.
  4. Oplacerad utan något godkänt åk från slalomtävlingen rankas i mån om plats i stegen genom lottning.

Stegar och startordning:

Huvudprincipen är att ”bäst rankad möter sämst rankad”. När rankingen är gjord och motståndarparen framtagna så byggs stegarna och startordning enligt nedanstående grundstegar:

4 stege;       Rank 1 möter rank 4

Rank 3 möter rank 2

8 stege;       Rank 1 möter rank 8

Rank 5 möter rank 4

Rank 3 möter rank 6

Rank 7 möter rank 2

16 stege;     Rank 1 möter rank 16

Rank 9 möter rank 8

Rank 5 möter rank 12

Rank 13 möter rank 4

Rank 3 möter rank 14

Rank 11möter rank 6

Rank 7 möter rank 10

Rank 15 möter rank 2

32 stege;     Rank 1 möter rank 32

Rank 17 möter rank 16

Rank 9 möter rank 24

Rank 25 möter rank 8

Rank 5 möter rank 28

Rank 21 möter rank 12

Rank 13 möter rank 20

Rank 4 möter rank 29

Rank 3 möter rank 30

Rank 19 möter rank 14

Rank 11 möter rank 22

Rank 27 möter rank 6

Rank 7 möter rank 26

Rank 23 möter rank 10

Rank 15 möter rank 18

Rank 31 möter rank 2

Vilken stege som kommer att användas beror på antalet anmälda åkare i respektive klass. Individuella stegar kommer därför att byggas per klass, 8, 16, eller en 32 stege.

Om antalet anmälda inte stämmer överens med någon av grundstegarna så används den stege som passar bäst in i respektive fall. Se exempel nedan.

Exempel:

Vid 7 st. kvalificerade åkare används en 8 stege med följden att den med ranking 1 i detta fall får göra ett ensamåk för att sedan direkt kvalificera sig till semifinal.

Vid 10 st. kvalificerade åkare används en 16 stege med följden att åkare med motståndare med ranking 11-16 får göra ett ensamåk för att sedan direkt kvalificera sig vidare i tävlingen.

Grindar och startkommando

Sundsvalls slalomklubb använder sig av sina egna elektroniska grindar med ljud och ljus som brukar användas när klubben arrangerar parallellslalomtävlingar, t.ex. Sundsvallsparallellen

Innan startern ger startkommandot måste han fråga åkarna med början i den röda banan:

”Röd bana klar”

”Blå bana klar”

Först efter att båda åkarna har svarat ”Ja” på frågan kan startern ge

startkommandot ”Färdiga”.

Startern trycker på start:

Nedräkning sker med tonstöt och ljustavla.

När grinden går upp startar åkaren

 

Tidspåslag och konsekvens

Åk 1: Max tidstillägg     0,500 sek

Tjuvstart              0,500 sek

Förseelse              0,500 sek

Uråkning              0,500 sek

 

Åk 2: Tjuvstart              Seger till motståndaren

Förseelse              Seger till motståndaren

Uråkning              Seger till motståndaren

Vinnare efter 2 matcher är den åkare som har störst segermarginal.