Kvalificeringsregler (2019):

  • U10 – U16 – för att vara berättigad att starta i parallellslalomen måste åkaren ha startat i både storslalom- och slalomtävlingen.
  • Alla berättigade åkare får starta i söndagens två kvalificeringsåk i parallellslalom.
  • Åkarna kör två kvalificeringsåk där det bästa åket räknas och sedan ligger till grund för rankingen.
  • Fler än 32 startande i klassen ger en finalstege på 32 åkare
  • 16-31 startande i klassen ger en finalstege på 16 åkare
  • Färre än 16 startande i klassen ger en finalstege på 8 åkare
  • Åkaren måste vara anmäld till parallellen via Idrott Online

Kvalificerade åkare till parallellfinalen anslås på anslagstavla ca 20min efter avklarade kvalificeringsomgångar, samt presenteras även www.midswedenrace.com/listor/. I samband med detta hämtas nya nummerlappar ut som gäller under parallellfinalen.

Om man inte har för avsikt att starta i parallellen vill vi att man avanmäler sig till sekretariatet så snart som möjligt dock senast 24 timmar innan lagledarmötet annars debiteras startavgift.

SSLK förbehåller sig rätten att ändra kvalificeringsreglerna om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall kommer tävlingsledningen att fatta beslut om ändrade kvalificeringsregler. Ett sådant beslut fattas senast den 20 april och kommuniceras på www.midswedenrace.com.

 

 

Stegar och startordning:

Huvudprincipen är att ”bäst rankad möter sämst rankad”. När rankingen är gjord och motståndarparen framtagna så byggs stegarna och startordning enligt nedanstående grundstegar:

4-stege;       Rank 1 möter rank 4, Rank 3 möter rank 2

8-stege;       Rank 1 möter rank 8, Rank 5 möter rank 4, Rank 3 möter rank 6, Rank 7 möter rank 2

16-stege och 32-stege följer samma princip som ovan.

Vilken stege som kommer att användas beror på antalet anmälda åkare i respektive klass. Individuella stegar kommer därför att byggas per klass, 4, 8, 16 eller 32-stege.

 

Grindar och startkommando

Sundsvalls slalomklubb använder sig av sina egna elektroniska grindar med ljud och ljus som brukar användas när klubben arrangerar parallellslalomtävlingar, t.ex. Sundsvallsparallellen

Innan startern ger startkommandot måste han fråga åkarna med början i den röda banan:

”Röd bana klar”

”Blå bana klar”

Först efter att båda åkarna har svarat ”Ja” på frågan kan startern ge

startkommandot ”Färdiga”.

Startern trycker på start:

Nedräkning sker med tonstöt och ljustavla.

När grinden går upp startar åkaren

 

Tidspåslag och konsekvens

Åk 1: Max tidstillägg     0,500 sek

Tjuvstart              0,500 sek

Förseelse              0,500 sek

Uråkning              0,500 sek

 

Åk 2: Tjuvstart              Seger till motståndaren

Förseelse              Seger till motståndaren

Uråkning              Seger till motståndaren

Vinnare efter 2 matcher är den åkare som har störst segermarginal.